test

കണക്ക്

Anjali

തെരുവിൽ തീപെട്ടിയിൽ 

ശബ്ദങ്ങളടച്ചു 

വിരൽ കൊണ്ട് ജീവിതമോതുന്ന 

ചെക്കൻ .

മുന്നിലെ മണൽത്തരിയിൽ 

മനുഷ്യർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ 

പറക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ തപ്പി .

ഇരുട്ടിൽ നിന്നും പെറുക്കിയെടുത്ത

നാണയങ്ങൾ പിടയുന്നു 

ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും 

കൂട്ടുമ്പോൾ 

മൂന്നു കിട്ടുന്നതേയില്ല .

ചിഹ്നങ്ങൾ പതറുന്നുണ്ട് .

യൂക്ലിഡിനും ,പൈതഗോറസിനും 

ഒരു സിദ്ധാന്തവും തെളിഞ്ഞില്ല . 

പരാജയപ്പെട്ട അവന്റെ കണക്കിന് 

ഉത്തരവുമുണ്ടായില്ല .

പിന്നെയും കാലം 

കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു .